ITS d.o.o.

Izboljšujemo procese inovacij!
02 Jul

SOLID EDGE predstavitev

Glede na veliko zanimanje ter odziv pri zadnji predstavitvi programa Solid Edge smo se v ITS d.o.o. odločili,
da v juliju ponovno pripravimo predstavitev Solid Edge. Na predstavitvi boste izvedeli več o novostih programa,
o sinhroni tehnologiji na kateri je program zasnovan ter o aplikacijah, ki jih program ponuja.

LOKACIJA:          ITS d.o.o., 1000 Ljubljana, Rožna dolina, Cesta II/7
TERMIN:             21.7.2015
ČAS TRAJANJA:  08:30-10:30h

Prijava:
Udeležba je brezplačna, vendar se je potrebno zaradi organizacijskih razlogov prijaviti najkasneje do vključno 17.7.2015.
Prijavite se tako, da pošljete e-mail na primoz.osterman@its-plm.si.
Dodatne informacije na telefon 01/2347-624.

18 May

SOLID EDGE predstavitev

V ITS d.o.o. bomo v začetku junija v sklopu promocijske akcije pripravili predstavitev programa Solid Edge.
Na predstavitvi boste izvedeli več o novostih programa, o sinhroni tehnologiji na kateri je program zasnovan ter o aplikacijah, ki jih program ponuja.

LOKACIJA: ITS d.o.o., 1000 Ljubljana, Rožna dolina, Cesta II/7;
TERMIN: 2.6.2015
ČAS TRAJANJA: 08:30 – 10:30h

Prijava:
Udeležba je brezplačna, vendar se je potrebno zaradi organizacijskih zadev prijaviti najkasneje do vključno 29.5.2015.
Prijavite se tako, da pošljete e-mail na: primoz.osterman@its-plm.si.
Dodatne informacije na telefon 01/2347-624.

06 Feb

CAD delavnica

V ITS d.o.o. bomo 25.2.2015 pripravili enodnevno CAD delavnico za program Solid Edge. Delavnica vključuje kratko predstavitev programa Solid Edge in edinstvene sinhrone tehnologije. Sledi pa vodeno delo udeležencev z najnovejšo različico Solid Edge ST7.

 1. Kratka predstavitev programa Solid Edge ST7
  Predstavitev modeliranja s sinhrono tehnologijo, sestavljanja sklopov in izdelave tehnične dokumentacije.
 2. Modeliranje ob pomoči instruktorja
  Modeliranje komponente in izvajanje sprememb na modelu.
 3. Izdelava sklopa ob pomoči instruktorja
  Sestavljanje komponent v končni sestav, spreminjanje komponent v sestavu, izdelava eksplozijskega pogleda,….
 4. Izdelava tehnične dokumentacije ob pomoči instruktorja
  Nastavitev delovnega lista, izdelava osnovnih pogledov, prerezov in detajlov, spreminjanje modela in posodabljanje risbe,…
Termin: 25.2.2015
Trajanje delavnice: od 8:30 do 15:00 ure, z odmorom za kosilo
Lokacija: ITS d.o.o.; Rožna dolina, Cesta II/7, Ljubljana
Cena: 50 € (+DDV) za vsakega udeleženca (cena vključuje kosilo)

Prosimo, da prijave za delavnico pošljete na e-mail  info@its-plm.si.
Dodatne informacije na telefon 01/2347-621.

28 Oct

CAE delavnica

V ITS d.o.o. bomo v mesecih november in december 2014 pripravili enodnevno NX CAE delavnico za izračune z metodo končnih elementov. Delavnica vključuje kratek pregled CAE programskih orodij podjetja Siemens Industry Software, potem pa vodeno delo udeležencev delavnice s programom NX.  Ob koncu delavnice je predviden tudi pogovor o primerih, ki  jih udeleženci v ta namen lahko prinesejo s seboj.
Udeleženci bodo samostojno opravili dela pri naslednjih primerih:

 1. Primer statične analize posamezne komponente
  - prehod v CAE okolje in priprava modela za CAE
  - kreiranje in analiza mreže končnih elementov
  - določitev lastnosti materialov in določitev robnih pogojev
  - izračun z NX Nastran in pregled rezultatov analize
 2. Primer statične analize sklopa
  - priprava sklopnega modela za CAE analizo
  - določitev kontaktov in robnih pogojev
  - izračun z NX nastran in pregled rezultatov
 3. Primer analize odpornosti na uklon
  - priprava modela za CAE analizo
  - kreiranje in analiza mreže končnih elementov
  - določitev lastnosti materialov in določitev robnih pogojev
  - izračun z NX Nastran in prikaz kritične obrementitve
 4. Primer izračuna lastnih vibracij
  - priprava modela za analizo vibracij
  - kreiranje in analiza mreže končnih elementov
  - določitev lastnosti materialov in določitev robnih pogojev
  - izračun z NX Nastran in pregled rezultatov analize vibracij
Termin: 25.11.2014 (če bo potrebno, bo dodatni termin 2.12.2014)
Trajanje delavnice: od 9:00 do 15:00 ure, z odmorom za kosilo
Lokacija: ITS d.o.o.; Rožna dolina, Cesta II/7, Ljubljana
Cena: 50 € (+DDV) za vsakega udeleženca (cena vključuje kosilo)

Prosimo, da prijave za delavnico pošljete na e-mail  info@its-plm.si.
Dodatne informacije na telefon 01/2347-621.

13 Oct

CAM delavnica

ITS bo v novembru 2014 pripravil enodnevno mill-turn delavnico za grafično CNC programiranje. Delavnica vključuje kratko demonstracijo, ter vodeno delo udeležencev delavnice na sistemu NX CAM podjetja Siemens industry Software.

Udeleženci bodo samostojno opravili dela na temah:
• Kvantitativna analiza izdelka
• Fleksibilna organizacija programiranja
• Kreiranje rezalnih orodij
• Avtomatska dodelitev HSC tehnologije
• CNC programiranje stružnice
• Programiranje cikličnih obdelav
• 2 1/2 osno CNC rezkanje
• 3 osno CNC rezkanje
• Asociativno usklajevanje tehnologije
• Odprava kolizije in verifikacije orodnih poti
• Post procesiranje CNC kode
• Generiranje tehnološke spremne dokumentacije

Termin: 4.11.2014 (če bo potrebno, bo dodatni termin 17.11.2014)
Trajanje delavnice: od 8 30 do 16 ure, s pauzo za kosilo
Lokacija: ITS d.o.o.; Rožna dolina, Cesta II/7, Ljubljana
Cena: 50 € (+DDV) za vsakega udeleženca (cena vključuje kosilo)

Prosimo, da prijave za delavnico pošljete na e-mail info@its-plm.si.
Dodatne informacije na telefon 01/2347-621.

09 Sep

PLM Connection, Slovenia, Croatia 2014

side-banner Vabimo Vas da se nam pridružite na Siemens PLM konferenci, ki jo za podjetja iz Slovenije in Hrvaške skupaj z vodilno programsko hišo Siemens Industry Software organiziramo na Gradu Mokrice dne 18. septembra 2014.  Največji del predavanj bo v angleškem jeziku, po eno predavanje pa bo v slovenščini in hrvaščini.
Udeležba je brezplačna. Prosimo za pravočasne prijave v ITS d.o.o., najpozneje do ponedeljka,  15.9.2014.

Podjetje Siemens Industry Software v naši regiji prvič tako obsežno predstavlja svoje rešitve – tako za svoje zahtevnejše uporabnike kot tudi za ostala podjetja, ki želijo izboljšati procese pri razvijanju in proizvodnji svojih izdelkov. Na konferenci bodo strokovnjaki Siemensa in cenjeni drugi predavatelji  prikazali najnovejše aplikacije in pristope, ki lahko pomembno pripomorejo k učinkovitosti in konkurenčnosti razvoja in proizvodnje izdelkov, ter smernice za prihodnost.
Predmet  prvega dela konference bo upravljanje s podatki in procesi pri razvijanju izdelkov. Prikazane bodo možnosti programa Teamcenter, da se istočasno uporabijo različni CAD sistemi (Multi-CAD), da se skozi celoten življenjski cikel vodi in grafično preverja kosovnice več različic izdelka in nenazadnje oblikuje proizvodne kosovnice (Multi-BOM). Prikazano bo, kako lahko pri velikih sklopih z vizualizacijo po atributih iz baze PLM hitro in pregledno pridobimo vse želene projektne informacije (HD-PLM). Predstavljene bodo usmeritve razvoja programov NX in Teamcenter.
V drugem delu bo  govor o različnih vidikih in metodah izboljšanja kakovosti in nadzorovanja kakovosti izdelkov, kot tudi, kako povezati te postopke in jih avtomatizirati, kolikor je mogoče.  Pri tem zelo pomagajo proizvodni in tolerančni podatki (Product Manufacturing Information – PMI), če so zapisani že na samem 3D modelu.
V tretjem delu bodo prikazane nove možnosti učinkovite PLM organiziranosti CAM okolja, s centralno vodeno knjižnico orodij (tudi različnih pripomočkov), ter nadzorovan  prenos podatkov v proizvodnjo.
V zadnjem delu bodo predstavljene možnosti analize in izboljšanja procesov proizvodnje. Temu su namenjene vrhunske aplikacije sistema Tecnomatix,  ki so skupaj z rešitvijo PLM Teamcenter pravzaprav standard v avtomobilski industriji, vodilne pa so tudi v številnih drugih segmentih industrije.Verjamemo, da bo ta enkraten dogodek vsem udeležencem ponudil tudi koristno možnost izmenjave izkušenj in ustvarjanja novih poslovnih stikov z vodilnimi podjetji iz Slovenije in Hrvaške.

Podroben dnevni red konference si lahko ogledate TUKAJ.
Informacije in prijave:    ITS d.o.o.,  tel. 01/2347-620,  info@its-plm.si

17 Mar

IZDELAVA ANALIZE RAZVOJNIH PROCESOV PO SIEMENSOVI CERTIFICIRANI VDA METODI

Spoštovani,

vda v podjetju ITS d.o.o se skozi svojo primarno dejavnost – distribucijo CAD, CAM, CAE in PLM programske opreme že vrsto let soočamo s problematiko optimizacije procesov v razvojnih oddelkih slovenskih podjetji iz različnih panog. Zato smo se odločili, da izbranim srednje velikim podjetjem, ki so zainteresirana za izboljšanje vodenja podatkov in procesov pri razvoju svojih izdelkov, ne glede na to kateri CAD program uporabljajo, ponudimo enodnevno brezplačno svetovanje.

Če bo interes za nadaljnje sodelovanje obojestranski, bomo s svojim znanjem in povsem vodilnimi PLM rešitvami podjetja Siemens Industry Software z veseljem prispevali k boljši konkurenčnosti zainteresiranih podjetij pri tem pa pomagali izkoristiti vse možnosti za pridobitev evropskih sredstev za raziskave in razvoj.

Skozi projekt enodnevnega svetovanja, ki smo ga pripravili v sodelovanju s podjetji Siemens Industry Software in Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, želimo izbranim podjetjem ponuditi analizo upravljanja s podatki in procesi pri razvoju svojih izdelkov po metodi VDA (Value Discovery Analysis), ki jo je certificiralo podjetje Siemens.

VDA analizo izvedemo na podlagi kratkih pogovorov s ključnimi nosilci tistih dejavnosti v vašem podjetju, ki so najtesneje povezane s podatki in procesi pri razvoju vaših izdelkov. Običajno so to po vrsti – oddelki prodaje, razvoja in konstrukcije, tehnologije, proizvodnje in kontrole kvalitete. Poskušamo prepoznati točke, kjer je mogoče z ustreznim PLM sistemom pomembno izboljšati učinkovitost razvoja in z njim povezanih dejavnosti v podjetju. Če bo analiza pokazala dovolj pozitivnih finančnih učinkov uvedbe PLM sistema, se boste v podjetju lahko odločili za določena izboljšanja.

Če ste za takšno enodnevno svetovanje zainteresirani, vam bomo vnaprej poslali navodila, kako intervjuje po VDA metodi organizirati, da bi kratki pogovori bili čimbolj učinkoviti. V kolikor bi vas navedeno sodelovanje zanimalo, prosimo, da nam vrnete Vprašalnik, ki je na voljo tukaj na email naslov matej.zener@its-plm.si oziroma pokličete na telefonsko številko 01 234 76 24.

Seveda pa je pred izvedbo VDA analize običajna tudi sklenitev Pogodbe o zaupnosti podatkov.

Podjetje RR & CO., ki je vodilno podjetje za raziskovalne in inovacijske projekte, bo v okviru sodelovanja z ITS d.o.o. zainteresiranim podjetjem ponudilo brezplačno svetovanje o možnostih pridobitve (so)financiranja projekta z EU sredstvi ter po dogovoru, tudi strokovno podporo pri pripravi takih projektov.

Dodatne informacije v zvezi s projektom in rezervacijo terminov za izvedbo VDA analize in svetovanja v vašem podjetju, si lahko zagotovite preko elektronske pošte matej.zener@its-plm.si ali preko telefona na 01 234 76 24.

03 Mar

Preselili smo se na novo lokacijo

Spoštovani,
Obveščamo vas, da se je ITS, INDUSTRIJSKI TEHNOLOŠKI SISTEMI d.o.o., 27. 02. 2014, preselili na novo lokacijo: Rožna Dolina, cesta II/7, 1000 Ljubljana.
nova-lokacija

19 Dec

MOLDING INNOVATIONS Ljubljana 2014

Da bi v današnjem hitro razvijajočem se svetu proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas podjetja pridobila konkurenčno prednost, morajo upoštevati številne dejavnike. Med glavne komponente uspešnosti podjetja na visoko konkurenčnih trgih, spadajo tudi inovativni pristopi skozi celoten proces od v razvoja izdelka pa vse do njegove fizične proizvodnje.

iTS d.o.o v sodelovanju s podjetjema Siemens Industry Software in CoreTech System (Moldex 3D), tudi v Sloveniji pripravlja enega iz serije strokovnih seminarjev Molding Innovations. Vabimo vas, da se nam 14.1.2014, ob 9 uri pridružite v Vurnikovi dvorani hotela Mons v Ljubljani, kjer se bo odvijal seminar.

Podjetji Siemens Industry Software in CoreTech System, sta v svetu povsem vodilni na področju razvoja programske opreme za podporo tako razvojnega kot proizvodnega procesa. Udeleženci bodo skozi seminar dobili vpogled v razvojne tehnologije, ki z inovativnimi pristopi podjetjem po vsem svetu pomagajo zmanjšati nepotrebne proizvodne stroške, izboljšati učinkovitost razvojnih procesov ter zmanjšati čas od ideje do nastanka izdelka.

Strokovni seminar je namenjen vsem, ki se dnevno srečujejo z vodenjem ali zahtevnimi nalogami pri konstruiranju novih izdelkov ali orodij. Pričakujemo, da bo seminar postregel z informacijami, ki predstavljajo nadgradnjo vaših obstoječih tehnologij.

Več o vsebini dogodka si lahko ogledate v agendi, ki je na voljo tukaj…

Dogodek se bo odvijal 14.1.2014 v Vurnikovi dvorani hotela Mons v Ljubljani. Predviden prihod udeležencev je med 8:30 in 9:00 uro. Za udeležence dogodka bo organizirano brezplačno parkiranje na hotelskem parkirišču.

Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite. Na dogodek se lahko prijavite preko telefona na telefosnko številko 01 234 76 24, preko elektronske pošte na naslov matej.zener@its-plm.si Prijave so možne do petka 10.1.2014.

Dogodek je za vse udeležnce brezplačen!

Več informacij o programskih paketih, najdete v video predstavitvah na spodnjih povezavah:

 

| NX MOLD WIZARD| MOLDEX 3D| SIEMENS TEAMCENTER PLM|

19 Nov

SIEMENS NX IN TEAMCENTER SEMINAR

nx-tc-seminar Podjetje Siemens Industry Software je v zadnji četrtini leta 2013 na konferenci PLM Europe predstavilo številne novosti in inovacije v svojih programskih rešitvah. Tudi zato v podjetju ITS d.o.o, v sodelovanju s Siemens Industry Software pripravljamo strokovni seminar, na katerem bodo predstavljena predvsem tista področja, ki dopolnjujejo predstavo o klasičnem 3D modeliranju in vodenju razvojnih procesov skozi PLM  (PMI – več kot 3D dokumentacija, HD-3D vizualizacija v Teamcenter okolju, idr). Gre za aplikacije, ki pri 3D modeliranju predstavljajo dodano vrednost v smislu večje učinkovitosti celotnega procesa nastajanja izdelka.

Seminar bo vodil g. Patrick Davey iz Anglije, vodja tehnične podpore za NX v podjetju Siemens Industry Software, v sodelovanju s strokovnjaki podjetja ITS d.o.o. in ITCR d.o.o. iz Zagreba.  Agendo si lahko ogledate tukaj…

Vabimo vas, da se nam 3.12.2013 ob 9 uri pridružite v Hotelu Betnava v Mariboru, kjer bo potekal seminar.

Udeležba je brezplačna.

Zaradi organizacijskih razlogov vas prosimo, da se na dogodek prijavite najkasneje do 29.11.2013 . To lahko storite tako, da nam preko emaila, na naslov matej.zener@its-plm.si pošljete prijavo, ki naj vsebuje podjetje, ime in priimek udeleženca, funkcijo v podjetju ter e-mail naslov.  Prijavite se lahko tudi preko telefona na telefonski številki +386 1 234 76 24.

© 2015 ITS d.o.o. | Entries (RSS) and Comments (RSS)

Powered by Wordpress, design by ITS d.o.o.